Missie Grip

Doel van de Grip is mensen te ondersteunen om weer te participeren aan het maatschappelijke leven, zodanig dat schulden voorkómen of opgelost kunnen worden.