Uitbesteding schuldhulpverlening door

Woningcorporaties

In Nederland vinden per jaar ruim 5.000 huisuitzettingen via woningbouwcorporaties plaats. Huisuitzettingen hebben zeer ernstige gevolgen voor de direct betrokkenen, leiden vaak tot dak- en thuisloosheid en veroorzaken hoge maatschappelijke kosten. Een gemiddelde huisuitzetting kost een woningbouwcorporatie € 10.000. Deze kosten zijn exclusief maatschappelijke opvang en de kosten van extra beroep op bijstand die voor rekening van de gemeente zijn. In opdracht van woningbouwverenigingen kan Grip op huisbezoek gaan bij de huurder, zodra de eerste betalingsachterstand zich aandient. Wij kunnen dan bijvoorbeeld budgetcoaching aanbieden.

Een achterstand in de huur kan een signaal zijn dat er sprake is van financiële problemen. Een Quickscan of een intake met Onderzoek en Adviesrapport biedt een uitkomst. De huurder krijgt ondersteuning in financiële zaken met als een van de belangrijke doelstellingen: stabiliseren en aanpakken van de schuldenproblematiek en voorkomen van recidive. Vroegmeldingen, gevolgd door adequate hulp- en dienstverlening, kunnen huisuitzettingen, en bijkomende kosten veelal voorkomen.