Werkgevers

Steeds meer bedrijven raken betrokken bij de financiële problemen van hun personeel, met vergaande financiële gevolgen voor het bedrijf zelf. (Bron: Nibud en Divosa). Het aantal loonbeslagen is substantieel gestegen de afgelopen jaren.

De aanwijzingen dat een medewerker financiële problemen heeft zijn divers. Verzoeken om een voorschot, loonbeslagen maar ook zich regelmatig ziek melden, concentratie en zelfs fraude of diefstal kunnen hier tekenen voor zijn. Schulden gaan vaak samen met psychosociale problematiek. Voor een structurele oplossing van de schulden dient een medewerker zowel zijn schulden op te lossen als de oorzaken van de schulden aan te pakken. Dit vereist een individuele aanpak.

De afgelopen jaren besteedden steeds meer werkgevers de begeleiding van hun medewerkers bij schulden en financiële problemen uit aan Grip Schuldhulpverlening (Grip).

Wij komen graag naar u toe voor een kennismakingsgesprek waarin wij u vertellen wat Grip voor uw bedrijf én uw medewerker(s) kan betekenen.