Uitbesteding schuldhulpverlening door

Maatschappelijk werk

Bij problematische schulden is er vrijwel altijd sprake van een meervoudige problematiek. Vaak rust er op het hebben van schulden een taboe. Deze problematiek stagneert in veel gevallen echter wél de rest van de hulpverlening. Schuldhulpverlening is in deze gevallen noodzakelijk. Grip Schuldhulpverlening kent geen wachttijden en stemt het Onderzoek en Adviesrapport af op de wensen en mogelijkheden van uw cliënt, met als een van de doelstellingen: stabiliseren en aanpakken van de schuldenproblematiek en voorkomen van recidive. In gezamenlijk overleg maken we een integrale schuldhulpverlening concreet.