Uitbesteding schuldhulpverlening door

Gemeenten en sociale diensten

De gemiddelde wachttijd voor schuldhulpverlening is op dit moment acht à negen weken. Dit is de periode die verstrijkt vanaf het moment dat een klant zich meldt tot aan het moment dat er een intakegesprek plaatsvindt waarin het probleem van de klant in kaart gebracht wordt. Dit blijkt uit een enquête die de NVVK onder haar leden in 221 van de in totaal 441 gemeenten heeft uitgevoerd. De langere wachttijd is te wijten aan de toegenomen vraag naar schuldhulpverlening als gevolg van de economische crisis.

Grip Schuldhulpverlening kan gemeenten en sociale diensten op verschillende manieren hierin ondersteunen. Cliënten die bijvoorbeeld extra langdurige zorg behoeven kunnen overgedragen worden aan Grip. Een Quickscan of een intake met Onderzoek en Adviesrapport biedt een uitkomst. Uw cliënt krijgt ondersteuning in financiële zaken met als een van de belangrijke doelstellingen: voorkomen van recidive.