Banken

Een achterstand in de hypotheekbetaling is een signaal dat er waarschijnlijk sprake is van meer financiële problemen. Een Quickscan of een intake met Onderzoek en Adviesrapport biedt uitkomst. Uw cliënt krijgt ondersteuning in financiële zaken. Een belangrijke doelstelling daarbij is dat een executieveiling wordt voorkomen, omdat zowel schuldeiser als schuldenaar daar niet bij gebaat zijn. Met de cliënt stabiliseren we de schulden en kijken we naar de mogelijkheden die er zijn. Vroegtijdige signalering kan escalatie bij een problematische schuldensituatie voorkomen. Een bank kan hierin voor de cliënt een cruciale rol spelen, met een win-win situatie tot gevolg.