Uitbesteding schuldhulpverlening door

Arbodiensten

Problematische schulden hebben invloed op het functioneren van de medewerker, op zijn prestaties en op het ziekteverzuim. Schuldenproblematiek kan een groot taboe zijn en kan de terugkeer op het werk belemmeren. Bij de werkgever wordt er bovendien extra druk gelegd op de salarisadministratie, de afdeling P&O en op leidinggevenden om alle neveneffecten van schuldenproblematiek op een correcte manier te hanteren en verwerken.

Inzet van Grip Schuldhulpverlening biedt uitkomst. Uw cliënt krijgt ondersteuning in financiële zaken met als een van de belangrijke doelstellingen: stabiliseren en aanpakken van de schuldenproblematiek en voorkomen van recidive. Met als resultaat dat de medewerker minder verzuimt en weer goed functioneert in zijn werk.