Werkwijze

Werkwijze

Universele werkwijze & informatie
Grip Schuldhulpverlening (Grip) richt zich op mensen die om wat voor reden dan ook in de schulden zijn geraakt en daardoor in moeilijkheden zijn gekomen. Schuldenproblematiek draait om meer dan geld alleen. Mensen met financiële problemen verliezen vaak ook de grip op hun leven. Schulden lopen steeds verder op en er ontstaan ook andere problemen, zoals slechter functioneren op het werk, relatieproblemen en huisuitzettingen. Onze hulpverlening is erop gericht dat mensen hun problemen en schulden aanpakken om snel weer aansluiting te vinden in de maatschappij. Met behulp van onze aanpak die erop gericht is om mensen weer grip op hun situatie en toekomst te laten krijgen, realiseert Grip goede slagingspercentages.

Een traject start met een intake. Op basis van de intake maken we een Onderzoek en Adviesrapport. In dit plan staat de analyse van de schuldenproblematiek en de oplossing daarvan stapsgewijs uiteengezet. Het doel hiervan is:

  • De schuldenaar een helder en inzichtelijk beeld geven van zijn financiële huishouden met betrekking tot inkomsten en uitgaven, schulden en vermogen en oorzaken van de schulden.
  • Een advies geven over welke stappen noodzakelijk zijn om de financiële huishouding op orde te krijgen en te houden.
Partner bij financiele problemen