Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening

Bij financiële problemen en problematische schulden
Het aantal loonbeslagen neemt hand over hand toe. Loonbeslag is voor de werkgever vaak het eerste signaal dat een medewerker financiële problemen heeft. Als er nog geen sprake is van problematische schulden dan biedt budgetcoaching uitkomst. Bij problematische schulden, wanneer er geen zicht meer is op een uitweg uit de schulden, dan wordt schuldhulpverlening ingezet.

Wat houdt het in?

Om de begeleiding goed te laten aansluiten bij de hulpvraag en de persoonlijke situatie van uw medewerker starten wij met een Onderzoek & Advies (O&A). Dit betreft een onderzoek waarbij we de aard, de omvang en de oorzaak van de financiële problemen in kaart brengen. Dit resulteert in een voorstel voor de begeleiding en ondersteuning van uw medewerker.

Opstellen Onderzoek en Advies

Onze schuldhulpverlener informeert u en uw medewerker over de werkwijze om te komen tot een Onderzoek en Advies. Onze schuldhulpverlener inventariseert en analyseert de financiële huishouding. De analyse vormt de basis voor het vervolgtraject. Deze wordt met offerte, voorgelegd aan u als werkgever en na akkoord uitgevoerd.

Uitvoeren Onderzoek en Advies

Onze schuldhulpverlener ondersteunt uw medewerker bij de stappen die gezet moeten worden. De schuldhulpverlener houdt u als werkgever met regelmaat op de hoogte. Op basis van het Onderzoek en Adviesplan wordt gestructureerd en doelgericht gewerkt aan het realiseren van het afgesproken resultaat.

Wat levert het u op?

Door de financiële problemen systematisch aan te pakken, wordt rust en structuur gecreëerd. Er komt weer evenwicht in de uitgaven en inkomsten. Een schuldenregeling geeft zicht op een toekomst zonder schulden. Dit heeft een positieve invloed op het functioneren van de medewerker en vergroot de inzetbaarheid.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Grip Schuldhulpverlening:
T. 088 800 85 00 l E. info@grip-schuldhulpverlening.nl l
I. www.grip-schuldhulpverlening.nl